CEAC – Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității

Organigrama comisiei poate fi consultată aici.

Planul managerial CEAC poate fi descărcat de aici.