Calificări

Pentru anul școlar 2022-2023 avem disponibile următoarele calificări:

Invățământ profesional:

 • Apicultor-sericicultor-cod 594
 • Brutar – patiser – preparator produse făinoase-cod 603
 • Confecționer produse textile – cod 620
 • Electromecanic utilaje și instalații comerciale, electrocasnice și din industria alimentară – cod 547
 • Electromecanic utilaje și instalații industriale – cod 543
 • Horticultor – cod 591
 • Lucrător în agroturism-cod 588
 • Mecanic auto – cod 527
 • Mecanic utilaje și instalații în industrie – cod 523

Liceu zi:

 • Tehnician industrie alimentară
 • Tehnician veterinar

Liceu seral:

 • Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații

Școala de maiștri:

 • Maistru confecții îmbrăcăminte (maistru croitor)
 • Maistru mecanic

Pliantele referitoare la oferta noastră școlară pot fi descărcate de la adresa: https://liceultehnologicvictorfrunza.ro/oferta-educationala/