Calificări

Pentru anul școlar 2019-2020 avem disponibile următoarele calificări:

– Mecanic auto
– Confecționer produse textile
– Mecanic utilaje și instalații în industrie
– Electromecanic utilaje şi instalaţii industriale
– Electromecanic utilaje şi instalaţii comerciale, electrocasnice şi din industria alimentară
– Horticultor
– Lucrător în agroturism
– Brutar – patiser – preparator produse făinoase
– Operator în prelucrarea legumelor și fructelor