POCU – Programul Operațional Capital Uman

Proiectul ”PRACTICANT SERIOS-UN ANGAJAT VALOROS!

https://sites.google.com/liceultehnologicvictorfrunza.ro/practicantserios/

LICEUL TENOLOGIC “VICTOR FRUNZĂ”, în parteneriat cu ASOCIATIA ,,EXCELENTA IN EDUCATIE SI FORMARE CONTINUA anunță desfășurarea proiectului „PRACTICANT SERIOS-UN ANGAJAT VALOROS !”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Proiectul face parte din Axa prioritară 6 – Educaţie şi competenţe, Obiectivul specific 6.14 Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe  sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

În contextul economic actual, provocările economice și sociale cu care se confruntă România impun o anume pregătire a absolvenţilor capabili să se integreze rapid pe piaţa muncii, dar şi mediului economic, care are nevoie de specialişti capabili de mobilitate şi adaptare continuă la schimbare. În acest context s-a născut ideea proiectului „PRACTICANT SERIOS-UN ANGAJAT VALOROS !”, ca un răspuns la necesitatea de formare și îmbunătățire a aptitudinilor elevilor din învățământul professional și tehnic, și implicit cerințelor reale ale pieței muncii.

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea aptitudinilor și competențelor  profesionale practice specifice și creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă, pentru 182 elevi (din care 145din mediul rural) înmatriculați în sistemul național de învățământ (liceu și învățământ profesional-ISCED 2-3 și ISCED 4, nivel de calificare 3-4), la Liceul Tehnologic “Victor Frunza” Râmnicu-Sărat, prin facilitarea tranziției de la școală la viața activă în vederea inserției viitoare pe piața muncii, în domenii profesionale relevante specializării studiate din domeniile: Mecanică, Electromecanică, Electric și în concordanță cu propriul set de competențe, domenii din sectoare cu potențial competitiv, identificate în SNC din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. OS1 – Dezvoltarea si furnizarea de servicii integrate de orientare, consiliere profesionala si indrumare in sprijinul tranzitiei de la scoala la viaţa activa pentru 182 de elevi

2. OS2 -Participarea la programe de invatare la locul de munca (stagii de practica interne si internationale) performante, interactive si inovative si competitii profesionale pentru 182 de elevi si angajarea a minim 39 (21.43%) dintre acestia ca urmare a finalizarii acestora. Se urmareste efectuarea de stagii practice la angajatori din Romania conform planurilor de invatamant aprobate pentru 182 de elevi din domeniile: Mecanica, Electromecanica, Electric concordanta cu propriul set de competente, domenii din sectoare cu potential competitiv,identificate in SNC din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI si organizarea de competitii profesionale cu premii  pentru acestia. Cei mai buni 56 de elevi vor pleca in stagii de practica intensive (10 zile) in Italia, organizate de partenerul transnational.

3. OS3 – Dezvoltarea de parteneriate intre unitatile de invatamant si partenerii de practica / potentiali angajatori pentru sustinerea si imbunatatirea procesului educational si in vederea facilitarii accesului pe piata muncii, inclusiv prin crearea unui sistem de informare coordonată, intre toate partile implicate (elevi, parinti, angajatori, unitati de invatamant). Se urmareste astfel imbunatatirea nivelului de informare, constientizare si intelegere a acestora privind oportunitatile oferite in cadrul proiectului si identificarea de solutii practice, viabile, inovative de imbunatatire permanenta a ofertei de stagii.

Principalele activități ale proiectului sunt următoarele:

A1. Identificarea, recrutarea si mentinerea grupului tinta

A2. Crearea si consolidarea de parteneriate relevante in vederea sprijinirii grupului tinta pentru tranzitia de la scoala la viata activa

A3. Desfasurarea activitatilor de consiliere si orientare profesionala

A4. Organizarea si derularea programelor de invatare la locul de munca

A5. Organizarea de competitii profesionale „concursul cel mai bun practicant”

A6. Organizarea de stagii intensive de practica in Italia

A7. Management de proiect

 A8. Activităti aferente cheltuielilor indirecte”

Proiectul ”Prin practică formăm profesioniști ID 132499

Proiectul ”PROFESORUL FACE DIFERENȚA

Descrierea proiectului în format pdf poate fi descărcată de aici.

https://www.facebook.com/GrupulScolarIndustrialRmSarat/videos/3029188737186925