Oferta educațională 2023-2024

Oferta generală:

Liceu zi, liceu seral și școală de maiștri:

Învățământ profesional și învățământ profesional dual: