Comisii / Comisia de perfecționare

Responsabil: prof. Balaban-Stanciu I. Georgian
E-mail: pvictorfrunza@gmail.com
mobil: 0726 158 343
Casa corpului didactic – Buzău

Gradul I
Gradul al II -lea
Definitivat